Görüntülemekte olduğunuz etkinlik sona ermiştir.

Liseler Arası Bilişim Kampı

Ücretsiz Etkinlik

Ülkemizde siber güvenlik farkındalığına katkı sağlamak ve özellikle mesleki ve teknik liselerin bilişim bölümünde okuyan öğrencilerin bu alan teşvikini ilke edinen bir oluşumdur. Proje, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim ile ortak yürütülmektedir.

Etkinlik İçeriği


LAB3 - Liseler Arası Bilişim Kampı, ülkemizde siber güvenlik farkındalığına katkı sağlamak ve özellikle teknik ve meslek liselerinin bilişim bölümünde okuyan öğrencilerin bu alana teşvikini ilke edinen bir oluşumdur.

Bu bağlamda teknik ve meslek liselerinde var olan bilişim bölümü öğrencilerine yönelik sunulacak olanaklar dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecek vizyonuna ve çağın gereksinimine ayak uydurmasında büyük katkı sağlayacaktır.

Nitekim günümüz savaşları cephelerden siber ortama taşınmış olup bilgi güvenliğinin önemi ve devlet kurumlarının gizliliği, halkın devlete olangüveni siber dünyada sözü geçen kişilere/devletlere bağlı ilerlemektedir. İşbu nedenler, ülkelerin fiziksel askeri yatırımlarının yanı sıra, bilişim alanına da yansımış olup sözün tam anlamıyla “siber ordu”lar kurulmaya başlanmıştır.

Sözü edilen durumlara istinaden bir sosyal sorumluluk projesine de dahil olan kamp, meslek liselerinin kuruluş amacına da hizmet eden bir etkinlik olacaktır.