Görüntülemekte olduğunuz etkinlik sona ermiştir.

Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

Ücretsiz Etkinlik

Atölye içeriği; 
Girişim Ekosisteminde Tasarım Odaklı Düşünme
Keşfetme ve Empati
Tanımlama ve Konsept Geliştirme
Fikir maksimizasyonu
Modelleme
Test ve Vizyon Tasarımı

Etkinlik İçeriği


Tasarım odaklı düşünme; belli araçlar kullanarak olası hataları engellemek için insan davranışlarına odaklanan strateji oluşturma ve problem çözme sürecidir. 
Bu yöntemle probleme çözüm önermeden önce, problemi anlamaya vakit harcanır, tüm ihtiyaçlar tespit edilip ve bir çok öneri arasında en uygunu aranır. Geniş bir alan ve zamana yayılan, tekrarlayan bir yapıda devam edilir. 
Tasarım odaklı düşünme; inovasyon sürecinde fırsatları arama, müşteri ihtiyacını anlama ve doğru ürünü üretme noktalarında çok önemlidir. 
Çalışmaların sonucunda;müşteri deneyimi, yeni bir servis, mekan, teknoloji gibi konular için süreç, hizmet, iş modeli gibi çözümler ortaya çıkmaktadır.